Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

 • Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.mekaniktesisatmarket.com web sitesinin  (“Site”) ve buna bağlı tüm uygulamaların tüm haklarının sahibi olan merkezi Selahaddin eyyubi mh. 1581 sk. No: 5 Esenyurt – İSTANBUL adresinde bulunan İlke Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (kısaca “Satıcı”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın sahibi olduğu mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden çeşitli ürünlerin Satıcı tarafından web sitesi ve/veya mobil uygulamada online olarak internet üzerinden satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme, Üye tarafından Site’de yapılacak tüm işlemler ve üyenin tüm ürün alımları bakımından hüküm ifade eder.

 • Satıcı’nın Hakları
 • Satıcı güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
 • Satıcı, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
 • Satıcı, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
 • Satıcı, Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.
 • Satıcı’nın üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • Satıcı, dilediği zaman Üye için promosyonlar oluşturabilir, promosyonların sayısını ve niteliğini değiştirebilir.
 • Satıcı, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 • Üye’nin Yükümlülükleri 
 • Üyelik, Satıcı’da belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Satıcı tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
 • Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Satıcı’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Satıcı’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
 • Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
 • Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Satıcı'nın güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Satıcı’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
 • Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Satıcı tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
 • Üye, Site’ye zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Satıcı ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
 • Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
 • Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir.
 • Üye, Site üzerinde yapılan tüm satışların kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 • Üye, Satıcı tarafından dağıtılan promosyonları Satıcı’nın belirlediği ilke ve kurallar çerçevesinde iyi niyete aykırı olarak kullanmayacaktır. Üye, özellikle Satıcı’nın açıklarını kullanarak promosyon aktivitelerini belirlenen sayı sınırını aşacak şekilde kullanmayacaktır. Aksi takdirde, Satıcı tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğini sonlandırmak hakkına sahip olacaktır.

 • Ödeme ile İlgili Koşullar 
 • Üye, satın alacağı Ürünler’i mobil Mesafeli Satış Szöleşmesi’nde belirtilen ödeme yöntemleri aracılığıyla ödeyecektir.
 • Üye, ödeme yöntemi sırasında verilecek kredi kartı veya banka kart bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Üye, Satıcı’ya ilgili tutarın ödeme aracından tahsil edilmesi için yetki verdiğini kabul ve beyan eder.

 • Satış Şartları 
 • Satın alınan ürünler ticari amaçlarla kullanılamaz. Ürünlerin yeniden satılması, daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi ve/veya satılması, promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Üye’nin bu maddeye aykırı davranışının tespit edilmesi durumunda Satıcı’nın zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı doğar.
 • Ürün’ün, Site’de seçilerek sepetim kısmına gönderilmesi kesin olarak Üye’ye satış yapılacağı anlamına gelmemektedir. Satıcı, ihtiyaç halinde, Üye tarafından sepete gönderilen Ürün’ü Üye’nin sepetinden silerek tekrar satışa sunabilir.

 • Kullanımla ile İlgili Koşullar 
 • Satıcı, Site’de yer alan bilgileri belirli aralıklarla güncellemektedir ve sitede yer alan ürün/stok bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği konusunda özenle çalışmaktadır. Ancak, Ürünler’e ilişkin bilgiler Site’de anlık olarak güncellenemeyebilir. Bu halde Üye, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • Satıcı, Site’yi Üyelerine erişilebilir kılmak adına gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Ancak; teknik aksaklıklar ve diğer bazı özel durumlar nedeniyle Site’ye ulaşılamaması ve/veya sınırlı olarak ulaşılması durumlarında Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye bu durumlarda Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle hak kaybına uğradığını iddia edemez.,

 • Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti 
 • Satıcı, Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama ve üye iş yerine aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.
 • Satıcı, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Satıcı’da herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.
 • Satıcı’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Satıcı’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Satıcı’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Satıcı sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Satıcı bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler Satıcı bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.
 • Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Satıcı çalışanları ve ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.
 • Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 • Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.
 • Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Satıcı’un “Gizlilik Politikası ve Güvenlik” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.
 • Üye aynı zamanda Satıcı’un indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

 • Fikri Mülkiyet Hakları 
 • Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Satıcı veya sözleşme yoluyla Satıcı’ya lisans verenlere aittir. Üye, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Satıcı’un hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Satıcı’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Satıcı’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Satıcı’ya derhal ödemekle sorumlu olacaktır.
 • Satıcı’ya ait, hizmetler, bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markalar, ticari görünümü ve/veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 • Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
 • Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
 • Üye’ler Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Satıcı’nın rücu hakkı saklıdır.

 • Sorumluluk 
 • Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Satıcı gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Satıcı’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.
 • Satıcı hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.
 • Satıcı’nın ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi 
 • Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Satıcı, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin Satıcı’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Satıcı’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Satıcı doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Satıcı’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.
 • Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Üye’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

 • Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Satıcı tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Satıcı’nın veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Satıcı’da sunulan hizmetleri sona erdirmesiyle birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 • Muhtelif Hükümler 
 • Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Satıcı tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Satıcı sorumlu değildir.
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
 • Satıcı’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
 • İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.
 • Üye Satıcı’da yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

 

 

 

 

                                                         

 

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız. Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.